Anh Thái

Ngày khánh thành nhà đúng như dự kiến ban đầu, không bị chậm trễ. Điều này khiến tôi rất hài lòng, nó chứng tỏ các bạn làm ăn uy tín, nó là điều quan trọng nhất trong kinh doanh. Nếu tiếp tục giữ được điều này, tôi tin các bạn sẽ lớn mạnh trong tương lai không xa.