Quy trình kiểm soát chất lượng trong suốt quá trình thi công luôn được thực hiện nghiêm ngặt bởi đội ngũ kĩ sư hiện trường và quản lý chất lượng nội bộ của Xây dựng Á Âu, nhằm mang tới sản phẩm hoàn thiện nhất cho khách hàng.

Quy trình kiểm tra vật liệu đầu vào

Quy trình kiểm tra trước khi đổ bê tông

Quy trình kiểm tra công tác hoàn thiện