Những vật tư thiết bị chính luôn được Xây dựng Á Âu đầu tư để tạo sự chủ động trong công tác thi công.

cẩu tự hành của xây dựng á âu
Cẩu tự hành 2.5 tấn – 1 chiếc
Giàn giáo chống thép
Ván khuôn cột – 24 bộ
Máy uốn thép – 3 chiếc
Máy cắt thép – 5 chiếc