Thiết Kế, Thi Công Trọn Gói Chung Cư Mini – Anh Binh – Xuân Đỉnh, Hà Nội

1. Thông tin dự án: 

  • Chủ đầu tư: Anh Binh
  • Địa chỉ: Xuân Đỉnh, Hà Nội
  • Diện tích xây dựng: 106m2/sàn
  • Số tầng: 6 tầng 1 tum
  • Dạng công trình: chung cư mini
  • Năm thực hiện: 2023
  • Trạng thái dự án: đang thực hiện

2. Hình ảnh cập nhật tiến độ dự án

Quá trình thi công trọn gói Chung cư mini tại Xuân Đỉnh đang được diễn ra nhanh chóng, nhịp nhàng dưới bàn tay chuyên nghiệp của đội ngũ thi công tại Á Âu. Sau khi công tác coppha được hoàn thiện, công tác đổ bê tông sàn tầng 2 sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất. Cùng Xây Dựng Á Âu đón chờ nhé!
thi công trọn gói Chung cư mini
Kỹ sư kiểm tra tiến độ thi công xây dựng phần thô chung cư mini
thi công trọn gói Chung cư mini
Kỹ sư hỗ trợ đội ngũ thi công xây dựng phần thô chung cư mini
thi công trọn gói Chung cư mini
Kỹ sư giám sát đội ngũ thi công xây dựng phần thô chung cư mini tại Xuân Đỉnh
thi công trọn gói Chung cư mini
Kỹ sư hỗ trợ đội ngũ thi công xây dựng phần thô chung cư mini
thi công trọn gói Chung cư mini
Đội ngũ thi công miệt mài lao động tại công trường
thi công trọn gói Chung cư mini
Đội ngũ thi công miệt mài lao động tại công trường
thi công trọn gói Chung cư mini
Đội ngũ thi công miệt mài lao động tại công trường
Đội ngũ thi công miệt mài lao động tại công trường
thi công trọn gói Chung cư mini
Kỹ sư của Xây Dựng Á Âu giám sát công trình chung cư mini tại Xuân Đỉnh
thi công trọn gói Chung cư mini
Kỹ sư của Xây Dựng Á Âu giám sát công trình chung cư mini tại Xuân Đỉnh
thi công trọn gói Chung cư mini
Kỹ sư của Xây Dựng Á Âu giám sát công trình chung cư mini tại Xuân Đỉnh
thi công trọn gói Chung cư mini
Kỹ sư của Xây Dựng Á Âu giám sát công trình chung cư mini
thi công trọn gói Chung cư mini
Kỹ sư của Xây Dựng Á Âu giám sát công trình chung cư mini
thi công trọn gói Chung cư mini
Kỹ sư của Xây Dựng Á Âu giám sát công trình chung cư mini
thi công trọn gói Chung cư mini
Kỹ sư của Xây Dựng Á Âu tiến hành trao đổi về kế hoạch xây dựng sắp tới