Thiết Kế, Thi Công Trọn Gói Nội Thất Căn Hộ – Chị Loan – Chung Cư BRG Diamond Residence, Hà Nội

Chủ đầu tư  Chị Loan
Địa chỉ:  Chung cư BRG Diamond Residence, Hà Nội
Năm thực hiện: 2023
Dịch vụ:  Thiết kế, thi công nội thất trọn gói
Ảnh công trình

Thiết kế thi công trọn gói nội thất căn hộ

Thiết kế thi công trọn gói nội thất căn hộ

Thiết kế thi công trọn gói nội thất căn hộ

Thiết kế thi công trọn gói nội thất căn hộ

Thiết kế thi công trọn gói nội thất căn hộ

Thiết kế thi công trọn gói nội thất căn hộ

Thiết kế thi công trọn gói nội thất căn hộ

Thiết kế thi công trọn gói nội thất căn hộ

Thiết kế thi công trọn gói nội thất căn hộ

Thi công trần thạch cao

Thi công trần thạch cao

Thi công trần thạch cao

Thi công trần thạch cao

Thi công trần thạch cao

Thi công trần thạch cao

Thi công trần thạch cao

Thi công trần thạch cao

khảo sát kích thước nội thất

khảo sát kích thước nội thất

khảo sát kích thước nội thất

khảo sát kích thước nội thất

khảo sát kích thước nội thất

khảo sát kích thước nội thất

khảo sát kích thước nội thất

lắp đặt nội thất

lắp đặt nội thất

lắp đặt nội thất

lắp đặt nội thất

lắp đặt nội thất

lắp đặt nội thất

lắp đặt nội thất

lắp đặt nội thất