Cải tạo công trình, thiết kế và thi công nội thất trọn gói showroom Minh Anh – anh Minh – Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Chủ đầu tư: anh Minh
Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội
Năm thực hiện: 2022
Dịch vụ: cải tạo công trình. Thiết kế, thi công nội thất trọn gói
Ảnh công trình: