Thiết kế, Thi Công Kiot Trọn gói – Anh Hiếu – Hòa Lạc, Hà Nội

Chủ đầu tư: Anh Hiếu
Địa chỉ  Hòa Lạc, Hà Nội
Năm thực hiện  2024
Dịch vụ  Thiết kế, thi công trọn gói
Ảnh công trình 

1. Lễ khởi công 

Thi công Kiot trọn gói

Thi công Kiot trọn gói

2. Thi công phần thô 

2.1. Đổ bê tông giằng móng, nền nhà

Đổ bê tông giằng móng, nền nhà

Đổ bê tông giằng móng, nền nhà

Đổ bê tông giằng móng, nền nhà  Đổ bê tông giằng móng, nền nhà

Đổ bê tông giằng móng, nền nhà

Đổ bê tông giằng móng, nền nhà

2.2. Công tác xây tường, trát tường hoàn thiện

xây tường hoàn thiện  trát tường hoàn thiện

Trát tường hoàn thiện

trát tường hoàn thiện

xây tường trát tường